Aer Salin

Atenționări

În cazuri rare este posibil să apară în prima perioadă de utilizare o accentuare a fenomenului de tuse.

Fluidificarea secreţiilor aparatului respirator activează procesul de eliminare a acestora. Tusea este un mecanism major de realizare a acestui proces.

Dacă accesele de tuse sunt prea deranjante, atunci micşoraţi tensiunea de alimentare a aparatului la 6 V (minimul necesar pentru funcționarea aparatului), eventual cu limitarea iniţială a duratelor de utilizare a aparatului. Accentuăm încă o dată faptul ca tusea în acest context nu este în sine un factor alarmant decât în măsura în care este prea intensă.

Măriţi treptat durata zilnică de utilizare de la 1-2 ore la 6-8 ore şi în 2-3 săptămâni fenomenele menţionate dispar. Aceeaşi metodă o recomandăm a fi utilizată în oricare altă situaţie în care modificările produse în comportarea organismului dvs. la utilizarea aparatului le consideraţi mult prea stresante.

În primele zile de utilizare a dispozitivelor Salin cantitatea de sare eliminată în aer este mai mare şi este posibil ca efectele generale produse asupra aparatului respirator să fie mai intense. Menţiune specială pentru persoanele cu restricţii severe la consumul de sare – aportul de sare prin aerul produs de dispozitivele Salin este extrem de mic,sub 0,2g/zi în primele 10 zile de utilizare şi sub 0,1g/zi în prima lună de utilizare.

Aceste cantităţi de sare ajung la suprafaţa epiteliului respirator şi sunt eliminate cu mucusul. Din aceste considerente se estimează că nu creează probleme persoanelor cu restricţii severe la consumul de sare. Recomandăm totuşi, ca o măsura suplimentară de protecţie, montarea aparatului într-un spaţiu separat timp de 3-4 zile cu funcţionarea continuă la tensiunea de 9V pentru eliminarea pulberilor fine de sare care s-au format la transportul aparatului. Se poate proceda suplimentar şi la deschiderea aparatului şi suflarea cu aer a interiorului acestuia. În acest timp bolnavul cu probleme faţă de consumul de sare nu trebuie să vină în contact cu aerul produs de aparat. După această perioadă se trece la utilizarea gradată a aparatului.

Atenţie!

 • Nu întrerupeţi şi nu modificaţi tratamentele curente!
 • Nu neglijaţi controalele medicale obişnuite!
 • Respectaţi sfaturile medicului dumneavoastră curant!
 • Nu forţaţi comportarea dvs. altfel decât sunteţi obişnuit!
 • Efectul benefic al utilizării purificatorului se consolidează lent, în luni sau chiar ani de zile! Efectele tratamentelor balneare în saline se acumulează treptat, în ani de zile, dar cu rezultate spectaculoase!

Instrucțiuni speciale:

 • Nu alimentaţi purificatorul decât cu tensiune cuprinsă între 6 şi 9 V c.c.!
 • Cordonul de alimentare nu poate fi înlocuit. Dacă se defectează, adaptorul se scoate din uz!
 • Feriţi purificatorul de şocuri mecanice puternice!
 • Nu depozitaţi şi nu utilizaţi purificatorul în medii cu umiditate excesivă sau expus la stropiri cu apa!
 • Dacă constataţi scurgerea unei soluţii de sare din aparat, deconectaţi-l de la tensiune. Contactaţi producătorul pentru detalii suplimentare.

Menţiuni speciale:

 • Purificatoarele Salin sunt garantate 24 de luni de la cumpărare pentru defecţiuni constructive
 • Nu este inclus în garanţie blocul filtrant care se înlocuieşte conform instrucţiunilor de utilizare.
 • Durata medie de utilizare este de 4 ani.
 • Reparaţiile în şi post garanţie se realizează la producător.
 • Produsele în garanţie sunt reparate gratuit.

Informaţii pentru utilizatori privind eliminarea aparatelor uzate:

 • Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie eliminate ca orice deşeu menajer la finalul perioadei de utilizare. Produsul trebuie predat punctului de colectare a deşeurilor electrice şi electronice corespunzător pentru a fi reciclat sau a se dispune de acesta în concordanţă cu legislaţia naţională.
 •  Astfel, puteţi aduce o contribuţie la conservarea resurselor naturale şi puteţi preveni posibilele efecte negative asupra mediului înconjurător şi asupra sănătăţii pe care le-ar cauza eliminarea incorecta a deşeurilor.
 • Vă rugăm contactaţi în acest sens Primăria căreia îi sunteţi arondaţi, centrul de colectare a deşeurilor de care aparţineţi sau magazinul de la care aţi achiziţionat acest produs.
5/5

117.00lei

5/5

540.00lei

5/5

350.00lei

5/5

80.00lei