Aer-Salin respectă cu stricteţe confidenţialitatea datelor clienţilor şi ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienţilor către terţi şi să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) şi pentru informări comerciale cu privire la acest magazin.

Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Nota de informare privind protecţia datelor personale 
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Aer-Salin are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera şi livra comenzile efectuate de dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrarii datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa societăţii noastre.

Dreptul de a vă modifica şi stege datele deţinute de Aer-Salin
Aer-Salin conferă dreptul utilizatorului de a modifica datele dumneavoastră de contact pe care le-aţi înregistrat, unele aspecte de care sunteţi interesat, incluzând noile informaţii despre produse şi servicii lansate. De asemenea puteţi să ne solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră oricând.

Securitatea datelor
Pentru confidenţialitatea şi securitatea datelor dumneavoastră, înregistrarea şi autentificarea pe site-ul nostru implică o parolă.

Modificări ale politicii de confidenţialitate
Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidenţialitate, vom publica respectivele modificari în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informaţii pe care le colectăm şi modul în care le utilizăm. Dacă aveţi întrebări cu privire la politica noastră de confidenţialitate vă rugăm să ne scrieţi.

Contactaţi-ne

Părerea Dvs. este importantă pentru noi. Dacă aveţi observaţii sau întrebări legate de politica noastră de confidenţialitate, contactaţi-ne pe adresa: salin@aer-salin.ro

× Cu ce va putem ajuta?